logo
0

GDPR

Protecția GDPR a datelor cu caracter personal
Responsabilă pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este societatea Český velkoobchod s.r.o., cu sediul social la Albatrosová 286, Jesenice u Prahy, 25242, număr de identificare: 24823694, înscrisă în Registrul Comerțului din Praga, secțiunea C, documentul nr. 177668.
În următorul text Český velkoobchod s.r.o., în calitate de Manager de prelucrare, se ocupă de protecția datelor cu caracter personal pe care ni le furnizați. Este important să știți că datele cu caracter personal pe care ni le furnizați sunt prelucrate în mod responsabil, transparent și în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului.
Aveți dreptul la informații despre prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, corectarea sau completarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, ștergerea, dacă sunt prelucrate pe baza consimțământului dumneavoastră. În cazul prelucrării automate, aveți dreptul la portabilitatea datelor și nu faceți obiectul unei decizii bazate exclusiv pe această decizie.
În cazul oricăror întrebări și solicitări cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, ne puteți contacta în scris la adresa companiei noastre sau prin e-mail, informații la care aveți acces în secțiunea Contact.
COLECTAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Český velkoobchod s.r.o. operează magazine online, de unde puteți cumpăra bunuri în calitate de client înregistrat sau fără înregistrare prealabilă. Mai jos puteți vedea cum Český velkoobchod s.r.o. prelucrează următoarele date cu 1caracter personal / categorii de date cu 1caracter personal legate de etapele individuale ale achiziției prin comerț electronic (de exemplu, înregistrarea, 1achiziționarea de bunuri, obținerea de feedback cu 1privire la achiziție etc.), 1inclusiv scopul și temeiul juridic pentru prelucrare și termenul de stocare a datelor cu 1caracter personal.
Pentru a onora comenzile și conturile de utilizator, prelucăm următoarele informații despre dvs.:
Temeiul juridic Executarea contractului
Date personale Adresa (date cu 1caracter personal), Numărul contului bancar (Date cu 1caracter personal), Adresa de livrare (Date cu 1caracter personal), E-mail (Date cu 1caracter personal), Adresa contului (Date cu 1caracter personal), Nume (Datele cu 1caracter personal), Prenume (Datele cu 1caracter personal), Datele bunurilor (Date cu 1caracter personal)
Scopul prelucrării -astfel încât să puteți finaliza comanda pe web
-astfel încât să putem comunica cu 1dumnevoastră despre comandă
-în scopul livrării de bunuri; în acest sens, este necesarl să transmitem informațiile 1dumneavostră cu 1caracter personal furnizorilor de servicii de curierat
Timp de prelucrare Atâta timp cât acestea sunt necesare pentru a atinge scopul colectării lor
Destinatari Transportatorii


Informațiile necesare sunt marcate cu un 1asterisc (*). Prelucrarea datelor cu 1caracter personal este impusă de lege.
Încheierea unui contract de vânzare-cumpărare
În scopul încheierii unui contract de cumpărare, prelucrăm următoarele informații despre dvs.:
Temeiul juridic Executarea contractului
Date personale Adresa (Date cu 1caracter personal), Numărul contului bancar (Date cu 1caracter personal), Adresa de livrare (Date cu 1caracter personal), E-mail (Date cu 1caracter personal), Adresa contului (Date cu 1caracter personal), Nume (Datele cu 1caracter personal), Prenume (Datele cu 1caracter personal), Telefon (Datele cu 1caracter personal), Datele privind bunurile (Date cu 1caracter personal)
Scopul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă executarea contractului dintre dumneavoastră și Managerul de prelucrare, inclusiv livrarea de bunuri și soluționarea răspunderii pentru defecte sau acțiunile întreprinse de Managerul de prelucrare înainte de încheierea contractului și executarea obligațiilor publice ale Managerului de prelucrare.
Timp de prelucrare Datele cu 1caracter personal vor fi prelucrate pe durata efectelor drepturilor și obligațiilor care decurg din contract și în continuare pentru tot timpul necesar pentru arhivare în conformitate cu reglementările legale generale obligatorii aplicabile, dar nu mai mult decât timpul specificat de reglementările legale generale obligatorii.


Datele au fost obținute de la o altă entitate Nu
Înregistrarea conține informații despre minori Nu


Prelucrarea datelor - retragerea din contract
În scopul retragerii din contract, prelucrăm următoarele informații despre dvs.:
Temeiul juridic Executarea contractului
Date personale Adresa (Date cu 1caracter personal), Adresa de livrare (Date cu 1caracter personal), E-mail (Date cu 1caracter personal), Nume (Datele cu 1caracter personal),
Scopul prelucrării datelor cu caracter personal în cazul retragerii din contract constă în îndeplinirea obligației de returnare a prețului de achiziție plătit pentru bunuri, în cazul retragerii din contractul de vânzare. Motivul juridic pentru această prelucrare a datelor cu caracter personal este îndeplinirea unei obligații legale sau contractuale (în ceea ce privește articolul 6, alineatul (1) litera (b) și (GDPR), prin urmare prelucrarea datelor cu caracter personal, care nu are legătură cu consimțământul dumneavoastră în calitate de persoană vizată.
Timp de prelucrare 90 zile


Datele au fost obținute de la o altă entitate Nu
Înregistrarea conține informații despre minoriNu


Reclamații cu privire la bunurile achiziționate
Pentru o reclamație privind bunurile achiziționate, prelucrăm următoarele date:
Temeiul juridic Interesul legitim
Date personale Numar de cont bancar (Date cu caracter personal), Adresa de livrare (Date cu caracter personal), E-mail (Date cu caracter personal), Adresa contului (Date cu caracter personal), Nume (Date cu caracter personal), Prenume (Date cu caracter personal), Telefon (Date cu caracter personal), Date privind bunurile (Date cu caracter personal)
Scopul prelucrării Dacă faceți publicitate la bunuri, vă prelucrăm informațiile de identificare și de contact pe baza contractului cu dumneavoastră (fără consimțământul dvs.), astfel încât să putem efectua o procedură de reclamație. Contractul în baza căruia facem prelucrarea se bazează pe comanda dvs. În acest scop, utilizăm datele cu caracter personal pe durata necesară pentru soluționarea reclamației dumneavoastră.
Timp de prelucrareAtâta timp cât acestea sunt necesare pentru a atinge scopul colectării lor, dacă nu este nevoie să fie prelucrate și în alte scopuri Destinatari Serviciul de curierat, Centrul de serviceare


Datele au fost obținute de la o altă entitate Nu
Înregistrarea conține informații despre minori Nu


Prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul contului de utilizator
În legătură cu contul de utilizator, prelucrăm următoarele date:
Temeiul juridic Executarea contractului
Date personale Adresa (Date cu caracter personal), Adresa de livrare (Date cu caracter personal), Adresa de e-mail (Date cu caracter personal), Prenume (Date cu caracter personal), Nume de familie (Date cu caracter personal)
Scopul prelucrăriiMotivele legale pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal constau în așa-numita îndeplinire a unei obligații contractuale sau a unor acțiuni care vizează încheierea prezentului contract (art. 6 alin. 1 lit. .b) GDPR), prin urmare, o astfel de prelucrare a datelor nu este legată de consimțământul dumneavoastră în calitate de persoană vizată.
Timp de prelucrarePână la anularea contului de utilizator sau închiderea automată în cazul neutilizării contului pentru o perioadă de 5 ani


Datele au fost obținute de la o altă entitate Nu
Înregistrarea conține informații despre minori Nu


Soluționarea reclamațiilor
Pentru a rezolva reclamația dvs., prelucrăm următoarele informații despre dvs.:
Temeiul juridic Executarea contractului
Date personale Adresa (Date cu caracter personal), Adresa de livrare (Date cu caracter personal), Adresa de e-mail (Date cu caracter personal), Prenume (Date cu caracter personal), Nume de familie (Date cu caracter personal), Telefon (Date cu caracter personal), Date privind bunurile (Date cu caracter personal)
Scopul prelucrării pentru soluționarea reclamațiilor
Timp de prelucrare 5 ani


Datele au fost obținute de la o altă entitate Nu
Înregistrarea conține informații despre minori Nu


Furnizarea de asistență prin telefon sau e-mail
Pentru a oferi asistență telefonică sau prin e-mail, prelucrăm următoarele informații despre dvs.:
Temeiul juridic Interesul legitim
Date personale Adresa (Date cu caracter personal), Adresa de e-mail (Date cu caracter personal), Adresa contului (Date cu caracter personal), Nume (Date cu caracter personal), Telefon (Date cu caracter personal)
Scopul prelucrării Stocăm comunicarea telefonică și prin e-mail cu clientul, asistența tehnică sau comunicarea cu departamentul de vânzări pentru a oferi servicii mai bune bazate pe comunicare și pentru a ajuta în mod eficient în cazul unor probleme recurente ale produsului, din nou în cadrul contractului și în interesul dumneavoastră și al nostru legitim.
Timp de prelucrare Nelimitat


Datele au fost obținute de la o altă entitate Nu
Înregistrarea conține informații despre minori Nu


Marketing direct
În scopul marketingului direct, prelucrăm următoarele informații despre dvs.:
Temeiul juridic Executarea contractului
Date personale Adresa (Date cu caracter personal), Adresa de e-mail (Date cu caracter personal), Nume (Date cu caracter personal), Prenume (Date cu caracter personal)
Scopul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal este de a trimite mesaje de afaceri și de a efectua alte activități de marketing de la administrator către dumneavoastră.
Timp de prelucrare până la retragerea consimțământului


Datele au fost obținute de la o altă entitate Nu
Înregistrarea conține informații despre minori Nu


Sondaj privind satisfacția clienților
Pentru a cerceta satisfacția dumneavoastră cu privire la achiziție, prelucrăm următoarele informații despre dvs.:
Temeiul juridic Interesul legitim
Date personale Adresa (Date cu caracter personal), Adresa de e-mail (Date cu caracter personal), Nume (Date cu caracter personal), Prenume (Date cu caracter personal)
Scopul prelucrăriiSatisfacția dumneavoastră în timpul achiziției și a întregului proces de achiziție, vă vom procesa adresa de e-mail în scopul trimiterii unui chestionar de satisfacție, sub formă de comunicare comercială.
Timp de prelucrare 2 ani


Datele au fost obținute de la o altă entitate Nu
Înregistrarea conține informații despre minori Nu


Înregistrarea în magazinul online
Ca parte a înregistrării în magazinul online, prelucrăm următoarele date:
Temeiul juridic Executarea contractului
Date personale Adresa (Datele cu caracter personal), Adresa de livrare (Date cu caracter personal), Adresa de e-mail (Date cu caracter personal), Adresa de trimitere a facturii (Date cu caracter personal), Prenume (Date cu caracter personal), Nume de familie (Date cu caracter personal), Telefon (Date cu caracter personal)
Scopul prelucrării datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când vă înregistrați în magazinul online pentru a facilita achizițiile viitoare.
Timp de prelucrare până la retragerea consimțământului


Datele au fost obținute de la o altă entitate Nu
Înregistrarea conține informații despre minori Nu


Abonare la newsletter
În scopul abonării la newsletter, procesăm următoarele informații despre dvs.:
Temeiul juridic Interesul legitim
Date personale Adresa de e-mail (Date cu caracter personal)
Scopul prelucrării datele dumneavoastră cu caracter personal pentru transmiterea de mesaje comerciale de către operator către dumneavoastră.
Timp de prelucrare până la retragerea consimțământului


Datele au fost obținute de la o altă entitateNu
Înregistrarea conține informații despre minoriNu


DREPTUL LA TRANSMITEREA DATELOR
În cazurile în care acest lucru este posibil, aveți dreptul de a primi copii ale datelor cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat sau ca raspuns la o solicitare de a transmite o copie a acestor date către o altă companie (într-o formă care poate fi citită automat).
DREPTUL LA CORECTAREA ȘI ACTUALIZAREA DATELOR
Deoarece informațiile cu caracter personal (cum ar fi schimbarea numelui de familie sau a adresei) se pot schimba în timp, am dori să ne anunțați dacă există vreo modificare pentru a vă actualiza informațiile personale și pentru a evita orice erori.
Este important să furnizăm informații despre schimbarea datelor, astfel încât să ne putem desfășura în mod corespunzător activitățile în calitate de manager de prelucrare.
Aveți dreptul de a obține de la managerul de prelucrare, fără întârzieri nejustificate, corectarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc. Dacă descoperiți că informațiile pe care le deținem nu mai sunt actuale, aveți dreptul de a solicita corectarea.
DESTINATARII INFORMAȚIILOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL
Procesatori
Destinatarii datelor dumneavoastră cu caracter personal poate fi procesatorul Český velkoobchod s.r.o., în conformitate cu articolul 28 din GDPR, căruia îi este încredințată prelucrarea acestora. Dorim să vă informăm că managerii rețelelor sociale individuale pot utiliza instrumente de urmărire și pot crea profiluri personalizate. Această prelucrare a datelor cu caracter personal este responsabilitatea exclusivă a administratorului respectiv al platformelor de comunicare socială în calitate de operator de date cu caracter personal.
Alți destinatari
În cazul în care trebuie să transmitem plângerea, întrebarea sau reclamația dumneavoastră partenerului nostru contractual (de exemplu, partenerul de servicii sau furnizorul produsului relevant) în vederea prelucrării, în calitate de manager independent al datelor dumneavoastră cu caracter personal în ceea ce privește GDPR, vom face acest lucru numai atunci când ne dați consimțământul explicit pentru transferul datelor dumneavoastră cu caracter personal.
TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL CĂTRE ȚĂRI DIN AFARA UE
Nu intenționăm să transferăm informațiile dumneavoastră cu caracter personal către procesatori din țări terțe sau organizații internaționale. Český velkoobchod s.r.o nu transferă datele dumneavoastră cu caracter personal către destinatari situați în afara Uniunii Europene sau a Spațiului Economic European.
INFORMAȚIILE PE CARE LE PRIMIȚI DE LA NOI
Informații despre starea comenzii
Trimitem informații despre starea comenzii la adresa dumneavoastră de e-mail.
Mai jos sunt e-mailurile pe care le puteți primi ca parte a comenzii.
• e-mail care confirmă că am primit comanda dvs.
• e-mail dacă ați ales metoda de plată prin transfer bancar
• e-mail pe care îl veți primi dacă nu primim plata după un anumit timp
• e-mail pe care îl trimitem după primirea plății de la dvs.
• informații și confirmarea anulării comenzii
• e-mailul pe care îl veți primi înainte de a expedia comanda de la depozit și de a o preda transportatorului
• e-mailul pe care îl veți primi dacă nu primim plata dvs.
• e-mailul pe care îl veți primi, la cererea dumneavoastra, ca și confirmare a schimbării metodei de plață și/sau a modului de transport
PLATĂ
Toate detaliile bancare sunt colectate exclusiv de către prestatorul de servicii de plată ComGate Payments, cu sediul social la: Republica Cehă, Praga 7 - Holešovice, Jankovcova 1596 / 14a, cod poștal 170 00, număr de identificare: 279 24 505, număr de identificare fiscală CZ27924505, care deține o licență CNB ca instituție de plată și îndeplinește criterii stricte de manipulare a datelor cu caracter personal.
Datele privind tranzacțiile sunt stocate timp de 10 ani confrom legislației.
Plătitorul introduce datele de pe cardul de plată într-o interfață securizată a unei terțe părți, de exemplu o bancă.
Atunci când plătiți pentru comenzile dvs., Český velkoobchod s.r.o. nu colectează informațiile de plată.
Comutarea la plățile Comgate
Temeiul juridic Interesul legitim
Date personale Nume (Date cu caracter personal), alte date legate de relația contractuală (Date cu caracter personal), Prenume (Date cu caracter personal), Date privind bunurile (Date cu caracter personal)
Scopul prelucrării Prelucrăm întotdeauna datele cu caracter personal într-un scop definit, clar și ușor de înțeles, prin mijloacele specificate și în modul specificat, pentru timpul necesar în ceea ce privește scopul prelucrării acestora. Prelucrăm numai date cu caracter personal exacte, prelucrarea acestora corespunde scopurilor declarate și este necesară pentru îndeplinirea anumitor scopuri în cadrul Comgate Internet Payment Gateway
Timp de prelucrare 5 ani de la rezilierea contractului (factură)
Manager de procesare banca
Datele au fost obținute de la o altă entitate Nu
Înregistrarea conține informații despre minoriNu


PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ȘI A COOKIE-URILOR
Partajăm datele de navigare colectate prin cookie-uri cu terțe părți (Google Analytics, Facebook etc.) în scopul publicității direcționate. Temeiul juridic pentru utilizarea informațiilor despre cont și a achizițiilor în scopuri publicitare este un interes legitim. Cookie-urile sau identificatorii tehnici nu vă pot identifica după nume, în scopul publicității direcționate pe site-ul nostru web sau pe site-urile web ale unor terțe părți. Compania noastră nu este responsabilă pentru utilizarea ulterioară a datelor dumneavoastră pe rețelele sociale în nume propriu.
Puteți refuza cookie-urile publicitare în secțiunea Cookie-uri.
Mai multe informații și gestionarea cookie-urilor pot fi găsite pe pagina "Cookies".
PAGINI DE SECURITATE
Ne străduim să prevenim orice încercare de a încălca politicile noastre de confidențialitate prin utilizarea tehnologiilor de securitate, criptarea SSL și https securizat.
SECURITATEA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL
Český velkoobchod s.r.o. se ocupă de securitatea datelor cu caracter personal pe care ni le furnizați. Am luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a vă proteja suficient datele, având în vedere gravitatea prelucrării acestora.
Nicio persoană neautorizată nu are acces la datele dumneavoastră cu caracter personal și nu le transmitem altor entități pentru prelucrare ulterioară fără consimțământul dumneavoastră, cu excepția cazului în care acest lucru este impus de lege sau de protecția intereselor noastre legale.
TIMPUL DE STOCARE A DATELOR
Managerul de prelucrare va stoca date cu caracter personal pe perioada necesară îndeplinirii contractului (procesarea comenzilor, expedierea și livrarea mărfurilor), precum și pentru garanția legală (24 de luni de la primirea bunurilor) sau pe durata garanției contractuale.
Český Velkoobchod s.r.o. în calitate de manager de prelucrare este obligat să păstreze dosarele contabile și documentele contabile (facturi) pentru o perioadă de 10 ani, începând cu sfârșitul perioadei contabile la care se referă.
Administratorul procesărilor este obligat să păstreze facturile timp de 10 ani de la încheierea perioadei fiscale în care a aparut obligația fiscală aferentă facturii. Factura conține următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, adresă, număr de telefon, adresă de e-mail.
DREPTURILE CUMPĂRĂTORULUI ÎN LEGĂTURĂ CU DATELE CU CARACTER PERSONAL
Prin aplicarea Legii privind protecția datelor aveți dreptul de a accesa, modifica, corecta și șterge datele care vă privesc.
În conformitate cu reglementările privind protecția datelor cu caracter personal, puteți contacta compania noastră și vă puteți exercita drepturile, cum ar fi accesul la datele cu caracter personal, corectarea, ștergerea, obiecțiile, restricțiile și, dacă este necesar, transferul de date cu caracter personal
prin e-mail: info@digiexpert.ro
sau la adresa companiei noastre:
Český velkoobchod sro
Albatrosova 286
25242 Jesenice în Praga
Republica Cehă
Adresa de livrare:
Český velkoobchod sro,
Františka Diviše 944/1, 104 00
Praga 10 - Uhříněves
Republica Cehă
Dacă ne-ați dat vreodată consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal (de exemplu, adresa de e-mail pentru timiterea de informații), aveți dreptul să le revocați în orice moment; suntem obligați să ștergem datele pe care le prelucrăm numai pe baza consimțământului dumneavoastră.
Dreptul de ștergere nu se aplică datelor prelucrate în cadrul obligațiilor contractuale, al temeiului juridic sau al intereselor legitime. Dacă unele dintre datele dumneavoastră sunt stocate în sisteme de backup care asigură automat reziliența tuturor sistemelor noastre și îndeplinesc funcția de protecție împotriva pierderii datelor în caz de accident, aceste date nu pot fi șterse din copiile de rezervă și adesea nu sunt fezabile din punct de vedere tehnic. Cu toate acestea, nu vom mai prelucra în mod activ aceste date și nu le vom folosi în alte scopuri de prelucrare.
Este dreptul dumneavoastră să solicitați informații de la administrator cu privire la datele cu caracter personal pe care le prelucrăm și în ce măsură și în ce scop. Vă vom furniza aceste informații gratuit în termen de 30 de zile sau în termen de cel mult 90 de zile. În cazuri excepționale, vă vom informa în timp util despre prelungire.
Dacă solicitați să furnizăm informații referitoare la informațiile dvs., va trebui să verificăm dacă sunteți într-adevăr persoana căreia îi aparțin aceste informații. Prin urmare, furnizați id-ul persoanei dumneavoastră cu solicitarea. Dacă este necesar, avem dreptul de a solicita informații suplimentare pentru a vă identifica înainte de a vă furniza informațiile personale pe care le procesăm despre dvs. Dorim să garantăm confidențialitatea și securitatea datelor dvs., astfel încât, în legătură cu solicitarea dvs., este posibil să efectuăm verificări aleatorii. Este posibil să vi se solicite să atașați o copie semnată a cărții de identitate.
Avem dreptul de a respinge în mod justificat solicitările de informații care sunt nejustificate, inadecvat repetitive sau care necesită eforturi excesive sau care ar fi dificil de recuperat (de obicei din copii de rezervă ale sistemului, arhive etc.).
TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL CĂTRE ȚĂRI TERȚE
Nu transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal către procesatori din țări terțe sau organizații internaționale.