logo
0

Procesarea datelor cu caracter personal

INFORMAȚII PRIVIND PROCESAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Prelucrarea datelor cu caracter personal pe baza consimțământului persoanelor vizate în scopul transmiterii mesajelor comerciale și în scopul altor activități de marketing online ale comercianților.
1. INFORMAȚII ȘI DATE DE CONTACT ALE ADMINISTRATORULUI
1.1. Administratorul datelor dvs. personale este compania ČESKÝ VELKOOBCHOD, sediul social la adresa: Albatrosova 286, 252 42, Jesenice u Prahy, număr de identificare: 24823694, Societatea este înregistrată în Registrul Comercial al Tribunalului Municipal din Praga, Secțiunea C, Dosar 177668 (denumit în continuare doar "administrator „).
1.2. Detaliile de contact ale administratorului sunt următoarele: adresa de livrare Albatrosova 286, 252 42, Jesenice u Prahy, adresa de e-mail info@digiexpert.ro, telefon +40 753 689 683.
1.3. Administratorul nu a numit un responsabil cu protecția datelor
2. MOTIVUL LEGAL PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
2.1. Motivul legal pentru prelucrarea datelor dvs. personale este că această prelucrare este necesară pentru a îndeplini acordul dintre dvs. și mandatar sau pentru a pune în aplicare măsurile de către mandatar înainte de încheierea unui astfel de contract în sensul articolului 6 alineatul (1) litera (b) Regulamentul (CE) nr. 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46 / CE (Regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal).
3. SCOPUL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
3.1. Scopul prelucrării datelor dvs. personale este de a încheia un contract între dvs. și mandatar sau de a executa o măsură de către mandatar înainte de a încheia un astfel de contract.
3.2. Administratorul nu are un drept de decizie automat, individual, în sensul articolului 22 din regulament.
4. PERIOADA DE DEPOZITARE A DATELOR PERSONALE
4.1. Datele dvs. personale vor fi prelucrate pe durata efectelor drepturilor și obligațiilor contractuale și pe perioada necesară pentru arhivare în conformitate cu reglementările legale generale obligatorii, dar cel mult pentru perioada prevăzută de reglementările legale generale obligatorii.
5. ALȚI BENEFICIARI
5.1. Alți beneficiari ai datelor dvs. personale vor fi companiile de curierat și alte persoane implicate în livrarea de bunuri sau plăți în baza unui contract de vânzare. Beneficiarii datelor dvs. personale vor fi în rolul transportatorului (Cargus, Sameday, Fan courier, Packeta) Mail Step a.s. (în cazul ridicării personale de bunuri)
5.2. Administratorul nu intenționează să vă transmită datele dvs. personale într-o țară terță (în afara UE) sau într-o organizație internațională.
6. DREPTURILE SUBIECTULUI
6.1. În termenii și condițiile stabilite în regulament, aveți dreptul de a solicita mandatarului accesul la datele dvs. personale, dreptul de a modifica sau șterge datele dvs. personale sau de a limita prelucrarea acestora, dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. personale și dreptul la portabilitatea datelor dvs. personale.
6.2. În cazul în care considerați că datele dvs. personale au fost încălcate, aveți dreptul să depuneți o plângere la Autoritatea de Supraveghere.
6.3. Nu aveți nicio obligație de a furniza informații cu caracter personal. Furnizarea informațiilor dvs. personale este o cerință necesară pentru încheierea și executarea contractului iar fără a furniza datele dvs. personale, nu este posibilă încheierea contractului sau îndeplinirea acestuia de către mandatar.
6.4. Nu aveți nicio obligație de a furniza informații personale. Furnizarea informațiilor dvs. personale nu este o cerință legală sau contractuală și nu este o cerință necesară pentru încheierea contractului.
Aveți în orice moment dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în scopul comercializării directe, inclusiv profilarea, dacă aceasta se referă la marketingul direct. Dacă vă opuneți prelucrării datelor cu caracter personal în scopuri de marketing direct, datele dumneavoastră personale nu vor mai fi prelucrate în aceste scopuri.