logo
0

Taxa de mediu a produsului

Prețurile produselor afişate pe www.digiexpert.ro includ taxa de protecția a mediului înconjurător.
Odată cu plata taxei de protecţie a mediului, a echipamentele electrice, electronice și a ambalajelor, compania noastră îndeplinește cerințele de colectare și recuperare obligatorii.
Preluarea echipamentelor folosite
Obligaţiile producătorului
Legea prevede că producător are obligativitate de reluare, acceptare, colectare și tratare. Producătorul va colecta echipamentele electrice și electronice utilizate vândute de producător precum şi cele asemănătoare vândute de alți producători mai ales penru reuciclarea lor, dacă este solicitat de consumator.
Producătorul suportă costurile aferente colectării, preluării și tratării.
În plus, printre alte obligații, producătorul este obligat să informeze consumatorul şi distribuitorul despre obligativitatea sa de a primi, colecta şi trata deșeurile.
Obligaţiile vânzătorului
Conform prevederilor HG 1037/2010 privind gestionarea deşeurilor provenite din echipamente electrice si electronice, distribuitorii de echipamente electrice şi electronice au următoarele obligaţii:
- la furnizarea unui produs nou, la solicitarea cumpărătorului, distribuitorii sunt obligaţi să preia DEEE în sistem unu la unu fără a solicita plata, în aceleaşi condiţii precum cele de livrare a produsului nou, dacă echipamentul este de tip echivalent şi a îndeplinit aceleaşi funcţii ca si echipamentul nou furnizat (art. 5 alin. 5);
- obligaţia prevăzută la alin. (5) nu se aplică dacă echipamentul nu conţine componentele esenţiale, sau în cazul in care echipamentul conţine alte deşeuri decât DEEE (art.5 alin .6);
- DEEE preluate potrivit alin. (5) pot fi ulterior predate către punctele municipale de colectare, cel puţin gratuit, sau către producatori sau către organizaţiile colective ale acestora pentru tratare si reciclare, cu excepţia cazului in care aparatele sunt reutilizate în întregime (art.5 alin. 7);
- operatorii economici care comercializează sau cumpară, care primesc prin donaţie sau care recepţionează prin alte mijloace în vederea vânzării sau pentru uz propriu echipamente electrice si electronice precum şi instituţiile publice şi private care cumpără, primesc prin donaţie sau recepţionează prin alte mijloace pentru uz propriu EEE, sunt obligaţi să solicite producătorilor numărul de înregistrare din Registrul producătorilor şi importatorilor de echipamente electrice si electronice, constituit potrivit prevederilor alin. (1) (art.12 alin. 8);
- este interzisă comercializarea şi utilizarea EEE provenite de la producători care nu respectă normele instituite de prezentul act normativ (art. 12 alin. 9);
Există câteva prevederi care sunt coroborate cu responsabilităţile producătorilor. Neîndeplinirea lor de către producători şi neverificarea îndeplinirii acestora duce inevitabil la penalităţi adresate distribuitorilor.
- producatorii sunt obligaţi să furnizeze utilizatorilor de EEE din gospodăriile particulare toate informaţiile necesare in legătură cu:
a) obligaţia de a nu elimina DEEE ca deşeuri municipale nesortate şi de a colecta selectiv aceste DEEE;
b) sistemele de predare şi de colectare puse la dispoziţia lor;
c) rolul utilizatorilor în reutilizarea, în reciclarea şi în celelalte forme de valorificare a DEEE;
d) efectele potenţiale asupra mediului şi asupra sănătăţii umane ca urmare a prezentei substanţelor periculoase în echipamentele electrice şi electronice;
e) semnificaţia simbolului prevăzut în anexa nr. 4 (art. 10 alin. 1);
- în scopul reducerii la minimum a eliminarii DEEE ca deşeuri municipale nesortate şi pentru a facilita colectarea lor selectivă, producătorii trebuie să aplice simbolul prevăzut în anexa nr. 4 pe echipamentele electrice şi electronice introduse pe piaţă după intrarea în vigoare a prezentei hotărâri (art. 10 alin. 3);
- toate informaţiile prevăzute la alin. (1) si (3) sunt furnizate de către producători şi/sau distribuitori în instrucţiunile de utilizare sau la punctul de vânzare (art. 10 alin. 5);